Grupa rycin z wydawnictwa: Pologne, par M.Charles Foster, ancien secrétaire au cabinet du lieutenant du Royaume de Pologne, chevalier de plusieurs ordres, membre de l´Institute Historique ... , Paris 1840.

Staloryty z akwafortą, ok 10x14 cm, wykonane przez różnych rytowników pod kierunkiem Lemaitre´a.
Oprawione, w świetle pas partout 12x15 cm.

 

1. Amphithéâtre sur l´Ile à Lazienki, ryt. S.Cholet (ryc. 9)
2. Sigismond III Wasa, wg. rysunku Verniera, ryt. Massard (ryc. 21)

Cena ryciny z ramą 800 kr (90 euro), bez ramy 450 kr (50 euro)

Nieoprawione:

1. Salines deWiéliczka, wg. rysunku Challamela, ryt. anonim pod kierunkiem Lemaitre´a (ryc.1)
2. Salines deWiéliczka. Chapelle creusée dans le Sel, à 500 pieds sous terre, wg. rysunku Darwina (ryc. 2)
3. Cathédrale de Krakovie, wg. rysunku Dumouza, ryt. anonim pod kierunkiem Lemaitre´a (ryc. 7)
4. Amphithéâtre sur l´Ile à Lazienki, ryt. S.Cholet (ryc. 9)
5. Château de Zator, wg. rysunku Dumouza, ryt. Ch.Lallaise (ryc. 14)
6. Château d´Ostrog, wg. rysunku L.Thiénona, ryt. S.Cholet (ryc.18)
7. Chodkiewicz, Grand-Général, wg. rysunku Verniera, ryt. Massard (ryc. 25)
8. Wladislas IV, wg. rysunku Verniera, ryt. Massard (ryc. 26)
9. Cécile Reine de Pologne, wg. rysunku Verniera, ryt. Lafon (ryc. 27)
10. Eglise et Couvent de Czenstochowa, ryt. Ch.Lallaise (ryc. 28)
11. Jean III Sobieski, wg. rysunku Verniera, ryt. Lafon (ryc. 31)
12. Plan de la Bataille de Vienne livrée le 12 Septembre 1683, ryt. Bigant (ryc. 32)
13. Sépulchre de Jean Sobieski, wg. rysunku Vormsera, ryt. anonim pod kierunkiem Lemaitre´a (ryc. 34)
14. Château de Willanow, wg. rysunku J.Arnaula, ryt. Ch.Lallaise (ryc. 35)
15. Galerie gothique à Willanow, wg. rysunku Vormsera, ryt. anonim pod kierunkiem Lemaitre´a (ryc. 36)
16. Stanislas Auguste Poniatowski, wg. rysunku Verniera, ryt. Millot (ryc. 38)
17. Monument des Rois Mieczyslas I et Boleslas le grand dans la Cathédrale de Posen, wg. rysunku Verniera, ryt. Lafon (ryc. 40)
18. Kosciuszko, wg. rysunku Verniera, ryt. Masson (ryc. 41)
19. Tertre de Kosciuszko, Montagne de Bronislawa, ryt. Lepetit (ryc. 42)
20. Le partage de la Pologne, d´aprés Moreau, wg. rysunku Verniera, ryt. Chaillot (ryc. 43)
21. Le Faucheur Polonais, wg. rysunku Verniera, ryt. Monnin (ryc. 44)
22. Statue de Kopernik à Warsovie, wg. rysunku Verniera, ryt. Mme. Lesueur (ryc. 46)
23. Palais de Lieutenants de Roi à Warsovie, wg. rysunku Guillaumota, ryt. Traversier (ryc. 48)
24. Banque de Pologne à Warsovie, wg. rysunku Challamela, ryt. S.Cholet (ryc. 49)
25. Place à Kalisz, ryt. S.Cholet (ryc. 50)
26. Grand Théâtre de Warsovie, anonim pod kierunkiem Lemaitre´a (ryc. 52)


 

 

 

 

Tadeusz Ajdukiewicz
(Polska, 1852- 1916)

Porwanie, drzeworyt sztorcowy wg. obrazu T. Ajdukiewicza, rytował ok. 1895 roku R.Bong, 28x44 cm. Oprawiony 47x61 cm.
Drzeworyt pochodzi z niemieckiego wydawnictwa Moderne Kunst in Meister Holzschnitten publikowanego cyklicznie przez Richarda Bonga w Berlinie. Reprodukcja ryciny zamieszczona była w warszawskim "Tygodniku Ilustrowanym" - rok 1897, nr 27.

Cena z ramą 1000 kr (110 euro)

Tadeusz Ajdukiewicz studia malarskie rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Później kształcił się w Wiedniu i w Monachium - w Akademii i pracowni J.Brandta. Po studiach przez kilka lat malował portrety w polskich dworach kresowych. 1877 wyjechał do Paryża, a stamtąd odbył podróż na Bliski Wschód, która dostarczyła mu wielu wrażeń i tematów malarskich. 1882 zamieszkał w Wiedniu, gdzie malował dla dworu cesarskiego i arystokracji. W 1893 był w Londynie, gdzie portretował księcia Walii, w 1884 pracował na dworze sułtańskim w Konstantynopolu, następnie w Sofii, Petersburgu i od 1904 w Bukareszcie. W Rumunii osiadł na dłużej jako malarz nadworny Karola I. W tym kraju znajduje się znaczna część jego spuścizny malarskiej, do dziś b. wysoko cenionej. Po wybuchu I wojny światowej powrócił do Polski i mimo swego zaawansowanego wieku zaciągnął się do Legionów.

 

Osip Maidanjuk (Osep Majdaniuk)
(1886-1961)

Torp (1946)
Sygnowany, olej na płycie 30x42 cm.

Cena z ramą 900 kr (95 euro)

Urodził się w Kamieńcu Podolskim. Zmarł w Sztokholmie. Studiował w Kijowie, Odessie, Lwowie, Paryżu i Rzymie. Nauczyciel malarstwa i historii sztuki w gimnazjum w Kamieńcu. Profesor malarstwa i historii sztuki we Lwowie 1913-14 (artystyczna Wyższa Szkoła Przemysłowa). Po wybuchu I wojny światowej aresztowany przez Rosjan, uwięziony w obozie na okupowanych przez Rosję Wyspach Alandzkich, skąd w 1915 zbiegł do Szwecji. W latach 1918 -1919 sekretarz poselstwa niepodległej Ukrainy w Sztokholmie. Reprezentowany w muzeach Lwowa, Berlina, Wiednia i Kijowa oraz w muzeach ukraińskich w Kalifornii i Ohio.

 

1

main
aktuell
galleri
texter

kontakt
texter