Od 12 maja do 2 czerwca 2007
Galeria Mitteleuropa zaprasza na wystawę malarstwa

Grzegorza Steca
"Drömmarnas akvedukter"

wernisaż z udziałem artysty:
sobota 12 maja
godz. 12.00-15.00

 

Grzegorz Stec

  

 

main
aktuell
galleri
texter

kontakt
texter