Jan Kanty Pawluśkiewicz
malarstwo

Wernisaż: sobota 14 listopada

wystawa otwarta ponownie

od 29 grudnia 2009

do 23 stycznia 2010


main
aktuell
galleri
texter

kontakt
texter