"What was impossible yesterday, today has lost its original meaning and has taken the opposite sense”

Gallery MITTELEUROPA
invites to the opening of the exhibition:


Adam Paczkowski

THE CLOSE UP

Saturday March 2, 2013, 2.00 – 4.00 p.m.

Norrbackagatan 11, 113 41 Stockholm
Tuesdays-Fridays 11-18, Saturdays 11-16

until March 14, 2013


It's hard to believe that this is the first solo exhibition of Adam Paczkowski. Not only in Stockholm, but anywhere, anytime.

This is the first exhibition of the artist with over thirty years of experience, who’s achievements were shown two years ago at one of the most prestigious art institutions in Europe - the Museum of Art in Lodz. But such is a fate of conceptual artists, performers, entertainers, of many people of the avant-garde.
Although the creative actions performed by the artists like Adam Paczkowski often write the new chapters in the history of art, it’s common that such people are not known under their own family names and neither are presented at the solo exhibitions. Simply, they are often unable to step out from the shadow of their famous achievements signed by the artistic group or a gallery.

Objects and the publications at the exhibition were not created for financial success. So they are not for sale, but shown as a statement by the author who wants to build a fortress of peace and tolerance in the world.

 

***

„To co wczoraj było niemożliwe, dziś straciło swój dawny sens i nabrało odwrotnego znaczenia”


Galeria MITTELEUROPA

zaprasza 2 marca 2013 r.
w godz. 14.00 - 16.00
na wernisaż wystawy


prac Adama Paczkowskiego

ZBLIżENIE


Norrbackagatan 11, 113 41 Stockholm
wtorek-piątek 11-18, soboty 11-16

do 14 marca 2013


Aż trudno uwierzyc, że jest to pierwsza wystawa indywidualna Adama Paczkowskiego. Nie tylko w Sztokholmie,
ale gdziekolwiek i kiedykolwiek.
Jest to pierwsza ekspozycja prac artysty z przesz
ło trzydziestoletnim dorobkiem, którego dokonania pokazywała w 2011 roku jedna z najbardziej prestiżowych placówek artystycznych w Europie - Muzeum Sztuki w Łodzi. Ale taki bywa los konceptualistów, performerów, animatorów, kolekcjonerów,
czyli ludzi z tzw. off-u, ludzi awangardy.
Mimo, że artystyczne akcje i reperkusje twórczych działan ludzi podobnego pokroju często zapisują się na trwałe w historii sztuki, to im samym, pod własnym nazwiskiem, z indywidualnym dorobkiem, często niełatwo wyj
śc z cienia sławy własnego sztandarowego dzieła, tyle że podpisanego nazwą grupy czy galerii.

Prezentowane na wystawie obiekty i publikacje nie były tworzone z myślą o finansowym sukcesie. Nie są więc na sprzedaż, a jedynie wypowiedzią autora pragnacego budowac twierdzę pokoju i tolerancji we współczesnym świecie.


 

 


main
aktuell
galleri
texter

kontakt
texter

© Mitteleuropa