LECH RZEWUSKI

KONSTNÄR OCH MÄNNISKA

Galleri Mitteleuropa och Polska Institutet
har äran inbjuda till en minnesutställning
över Lech Rzewuski (1941-2004)
Plats: Polska Institutet, Villagatan 2
Vernissagen äger rum
lördag 20 januari kl. 12.00 - 15.00

Öppettider: måndag - fredag 10.00 - 16.00
Utställningen pågår t.o.m. 2 februari 2007

 

Mötet med Lechs konst innebar för många i min generation den plötsliga konfrontationen med östeuropeisk kultur, med något slutet och exotiskt, som var laddat med tragik. Det sotiga, med glittrande och blodröda inslag, förknippades en gång för alla med förödelse och våld. Varken Lechs humor och backanala festglädje eller den grafiska lätthet och elegans med vilken han gestaltade sina teckningar och grafiska verk kunde förta detta första intryck av hans målningar. Och inte heller förvåningen över att det hemska kan vara så vackert…
Liksom i Lechs personlighet finns dessa motsatser där: dels det mörka, glödande och introverta, dels det yvigt gestikulerande och extroverta. Häpp! En sorts överlevnadsstrategi kanske – att medvetet och envetet hävda det lekfulla och ögonblickliga infallets nödvändighet som motvikt till alla muskedunder och vapenskrammel!
Energin och skönheten i hans bildvärld rymmer ett löfte om frihet som såhär i efterhand ter sig profetiskt. Lech påminner oss om att konsten är en maktfaktor. Hans konst är sant humanistisk och skönheten i grunden inte ett ytligt sken, utan som det tidiga 1800-talets filosofer sade: Det Sköna är det Goda.
Jonas Gavel. Januari 2007

Arrangörerna tackar Moderna Museet för lånet av Lech Rzewuskis triptyk:
Sodom och Gomorra. Noaks Ark, Babels torn (1967)

www.polskainstitutet.se

 

 

 

main
aktuell
galleri
texter

kontakt
texter